උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි

Idapz Digital May 31, 2024
  2023 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අද (31) නිකුත් කර තිබේ. විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ  www.doenets.lk  වෙබ් අඩවිය හරහා ප්‍...Read More
උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි Reviewed by Idapz Digital on May 31, 2024 Rating: 5
Powered by Blogger.